Multi Family Houses for sale in Boston, MA - Aug 22, 2017 - 82 Current MLS Listings.

$439,000
Boston
1,392
2
2
$449,900
Boston
2,026
2
4
$499,000
Boston
2,236
2
6
$499,900
Boston
3,221
2
6
$510,000
Boston
2,048
2
4
$519,000
Boston
2,592
2
5
$549,900
Boston
2,234
2
6
$559,900
Boston
2,664
3
8
$560,000
Boston
2,388
3
6
$569,900
Boston
2,464
2
5
$589,000
Boston
1,863
2
4
$599,000
Boston
2,108
2
6
$599,000
Boston
2,800
2
6
$599,900
Boston
3,091
2
7
$600,000
Boston
3,439
2
6
$619,900
Boston
2,207
3
5
$620,000
Boston
2,592
0
5
$625,000
Boston
1,944
3
3
$635,000
Boston
3,075
3
9
$649,000
Boston
2,741
2
7
$650,000
Boston
3,767
3
6
$659,900
Boston
3,586
3
6
$665,000
Boston
6,000
3
5
$675,000
Boston
3,600
3
6
$675,000
Boston
2,716
3
6
$689,900
Boston
3,710
2
6
$699,000
Boston
3,016
2
7
$699,000
Boston
1,800
3
5
$729,900
Boston
2,331
3
6
$739,900
Boston
1,944
3
5
$749,000
Boston
3,623
3
9
$749,999
Boston
2,882
2
7
$790,000
Boston
1,990
2
4
$799,000
Boston
2,666
2
6
$799,000
Boston
3,240
3
9
$799,500
Boston
4,160
3
12
$799,999
Boston
4,341
3
9
$827,000
Boston
4,200
3
10
$849,000
Boston
2,464
2
6
$849,999
Boston
2,835
3
6
$875,000
Boston
4,272
3
11
$878,000
Boston
4,770
3
8
$880,000
Boston
4,104
3
11
$900,000
Boston
3,123
3
6
$939,900
Boston
4,617
4
8
$949,000
Boston
5,511
5
9
$950,000
Boston
2,304
2
6
$959,000
Boston
4,053
3
8
$975,000
Boston
4,146
3
12
$998,500
Boston
2,626
2
4
$999,000
Boston
4,601
3
12
$999,999
Boston
3,200
2
4
$1,000,000
Boston
2,164
2
4
$1,041,000
Boston
2,138
3
4
$1,049,900
Boston
3,519
3
8
$1,125,000
Boston
3,204
3
9
$1,200,000
Boston
2,828
2
8
$1,259,000
Boston
3,485
2
6
$1,299,000
Boston
1,685
2
4
$1,299,000
Boston
2,434
2
5
$1,399,000
Boston
3,873
3
6
$1,399,999
Boston
5,500
4
13
$1,467,000
Boston
3,392
2
4
$1,495,500
Boston
3,147
3
6
$1,499,000
Boston
2,512
2
5
$1,499,900
Boston
1,836
3
3
$1,500,000
Boston
2,327
3
4
$1,500,000
Boston
1,660
99
99
$1,539,000
Boston
2,948
3
9
$1,595,000
Boston
3,750
3
16
$1,800,000
Boston
6,400
2
14
$1,800,000
Boston
4,000
4
4
$1,950,000
Boston
2,584
4
5
$1,950,000
Boston
4,536
3
10
$2,400,000
Boston
3,760
5
8
$2,499,999
Boston
9,024
7
13
$3,500,000
Boston
5,000
2
5
$3,500,000
Boston
4,906
12
12
$5,500,000
Boston
75,000
64
99
$24,000,000
Boston
76,100
88
99
$25,000,000
Boston
57,968
37
56
$40,000,000
Boston
57,968
37
56